OVER ONS

Wij komen in actie, namens u.

The Privacy Collective initieert en/of ondersteunt vorderingen op grond van misbruik van gegevens die resulteert in schendingen van privacyrechten met betrekking tot persoonsgegevens. Deze stichting - onder leiding van een bestuur en onder toezicht van een Raad van Commissarissen - streeft de bescherming van deze rechten na in Nederland. Een groepsvertegenwoordiger (ondersteund door een adviescommissie) streeft de bescherming van deze rechten na in Engeland & Wales. Andere vorderingen, indien relevant, zullen worden behartigd door de geschikte vertegenwoordiger(s) namens de groep in het relevante rechtsgebied.

Nederland

Vorderingen worden ingesteld bij de rechtbank in Amsterdam door een stichting die namens Nederlandse gedupeerden zal procederen. Meer informatie vind je op www.theprivacycollective.nl.

Engeland & Wales

De vordering zal worden ingesteld bij de High Court in Londen door een groepsvertegenwoordiger (ondersteund door een adviescommissie) die de vordering zal instellen namens de groep eisers die inwoners zijn van Engeland en Wales. Meer informatie is beschikbaar op verzoek door contact op te nemen via info@theprivacycollective.eu.